18/07/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

Market Pass: кога ще бъде платена втората вноска

Плащането на втората вноска по държавната социална програма за подпомагане на бедните Пазар пас е предвидено за следващите няколко дни след Първи май, които обаче ще бъдат и последни за много бенефициенти.

По-специално, следващото изплащане за притежателите на Market Pass е насрочено за сряда, 3 май 2023 г. Той обаче ще е последен за тези, които предпочитат „пари в брой по банковата сметка“. Напомняме, че за всички кандидатствали за подпомагане бенефициенти Market Pass се кредитира по банкова сметкафинансовата помощ за май, юни и юли 2023 г. ще бъде реализирана едновременно.

Тези, които избра да плати с цифрова карта, ще видите още две плащания преди края на програмата. По-специално, за бенефициентите от тази категория ще бъдат извършени следните плащания, както следва:

  • 3 май за май,
  • 3 юни за юни,
  • 3 юли за юли.

Съгласно условията на програмата до 05.02.2023 г. получателят може да модифицира (коригира или промени) информацията, свързана с избрания метод на плащане. Но той не могат да отменят първоначалния си избор между цифрова дебитна карта и банков депозит.Source link

Verified by MonsterInsights