19/07/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

За фейкове за войната в Русия ще се конфискува имущество


Законопроектът за конфискация на имущество за разпространение на невярна информация за армията беше одобрен от Държавната дума на Руската федерация на първо четене.

как доклади Евронюз, 395 депутати го подкрепиха, трима бяха против. Законопроектът установява по-строга наказателна отговорност за публични призиви за действия, насочени срещу сигурността на Русия, и предписва механизъм за конфискация на пари, ценности и друго имущество.

Законопроектът променя член 280.4 от Наказателния кодекс на Руската федерация: всички престъпления от саботажен характер ще бъдат класифицирани като дейности, насочени срещу сигурността на Руската федерация. Статията ще бъде допълнена с квалификационни критерии, които увеличават отговорността: по користни причини или по наем, както и по причини на политическа, национална, религиозна омраза или вражда.

Законопроектът беше подкрепен от Главната прокуратура, Следствения комитет, Министерството на правосъдието и Росфинмониторинг. Той трябва да премине през още две четения, след което ще бъде изпратен за одобрение от Съвета на федерацията и подпис на президента на Руската федерация.Source link

Verified by MonsterInsights