17/04/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

Предстои „автоматично“ преизчисляване на стойността на недвижимите имоти – то ще се извършва всяка година


Министерството на икономиката обмисля възможността от 2025 г. да въведе нови промени в стойността на недвижимите имоти чрез нов автоматичен механизъм, който ще следи промените в търговските цени и ще ги коригира в съответствие с данните от данъчните власти.

Става въпрос за нова информационна система, която ще заработи през последните месеци на 2024 г., за да „стартира“ процеса на ревизия на обективните цени от началото на 2025 г. на базата на първата извадка от данни за промени в цените на търговските имоти.

Това означава, че записаните промени в цените на търговските имоти ще бъдат автоматично „обвързани” със стойността на имота, респ. оказва влияние върху десетки данъци и такси, които се налагат върху съоръженията.

На практика при новата система облагаемата стойност на недвижимите имоти ще се променя почти всяка година в зависимост от развитието на пазара на недвижими имоти, а няма да се определя, както е сега, с решения на политическото ръководство на Министерство на финансите.

Най-голямата разлика обаче се наблюдава в най-скъпите райони на Атина и Солун, както и в други големи градове, и както отбелязват участниците на пазара, хиляди имоти, които в момента сменят собственика си, се продават на цени, които често са двойно по-високи от обективен:

  • Показателно е, че в атинския квартал Колонаки, където зоналната цена е 4250 евро на кв.м. м, днес се сключват сделки за продажба на апартаменти от 1950 или дори 1930 г., чиято цена надхвърля 9000 евро на кв.м. м.
  • Самостоятелна къща в Плака с площ от 177.06 кв.м., към която има и помощни помещения от 72.57 кв.м., се продава на почти двойно по-ниска цена от зоната. Този имот е закупен за 1,5 млн. евро или 8 472 евро на кв.м при цена на зоната в района 4 800 евро.
  • Във Вула апартамент с площ от 211 кв.м. със спомагателни помещения от 134 кв.м., построен през 2020 г. (недовършен), се продаде за 2,060 млн. евро или 5972 евро на кв.м. със зонова цена около 2800 евро на кв.м. В Кифисия, самостоятелна къща от 1936 г. с РЗП (със помощните помещения) 277,43 кв.м. е продадена за 2,7 млн. евро или 9732 евро на кв.м, а цената на зоната в този район е 2450 евро на кв.м.Source link

Verified by MonsterInsights