18/07/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

Как топлината влияе на психичното здраве?


Екстремните горещини могат да имат дълбоко въздействие върху психичното здраве, засягайки настроението, когнитивните резултати и цялостното психологическо благополучие.

Тъй като глобалните температури се повишават поради изменението на климата, разбирането на въздействието на екстремните горещини върху психичното здраве става все по-важно. Ето няколко проблема, които причиняват високите температури на въздуха:

1. Повишен стрес и тревожност. Високите температури могат да повишат нивата на стрес. Дискомфортът и физическият стрес, причинени от екстремната топлина, могат да доведат до раздразнителност и безпокойство. Хората могат да изпитват чувство на тревожност или неспособност да се отпуснат, което може да влоши съществуващите психични състояния.

2. Нарушение на съня. Горещите вълни могат значително да нарушат моделите на съня. Високите нощни температури затрудняват охлаждането на тялото, което води до лошо качество на съня или безсъние. Лишаването от сън е тясно свързано с различни психични проблеми като депресия, тревожност и когнитивно увреждане.

3. Влошаване на съществуващите психични състояния. При хора с предшестващи психични заболявания като депресия, биполярно разстройство или тревожно разстройство, симптомите могат да се влошат по време на периоди на екстремни горещини. Лекарствата, използвани за лечение на тези състояния, също могат да нарушат способността на тялото да регулира температурата, което прави хората по-податливи на топлина (топлинен удар и др.).

4. Нарушени когнитивни функции. Прекомерната топлина може да увреди когнитивните функции като концентрация, вземане на решения и време за реакция. Това може да повлияе на ежедневните дейности и производителността на труда, което води до повишена умствена умора. Особено се подчертава, че когато е горещо, скоростта на реакция на водача намалява. Така повишаването на температурата само с 6 градуса, от +21°C до +27°C, води до увеличаване на времето за реакция с 21% (и какво да кажем за “гръцки +47°C!).

5. Социална изолация. През горещите периоди хората, особено възрастните хора или с хронични заболявания могат да бъдат посъветвани да останат у дома. Това може да доведе до социална изолация, което е основна причина за лошо психично здраве като цяло (водещо до затворничество). Липсата на социално взаимодействие може да увеличи чувството на самота и депресия.

6. Повишен риск от влошаване на условията, свързани с топлината. Горещите вълни могат да доведат до сериозни здравословни проблеми като топлинно изтощение и топлинен удар, които изискват спешна медицинска помощ. Физическият стрес, причинен от тези състояния, може също да повлияе на психичното здраве, като поражда опасения за личната безопасност и здраве.

7. Икономически и екологичен стрес. Екстремните горещини често водят до по-високи сметки за енергия поради повишено използване на климатици, което може да доведе до финансови затруднения. Освен това топлината може да увреди посевите и да намали водоснабдяването, което води до икономически стрес за общностите, които зависят от селското стопанство. Тези фактори допринасят за чувство на нестабилност и безпокойство.

Екстремните горещини имат далечни последици, които надхвърлят физическото здраве и значително влияят върху психическото благополучие. Тъй като горещите вълни стават все по-често срещани, важно е да се разработят стратегии за смекчаване на ефектите им.Source link

Verified by MonsterInsights