12/07/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

Атинската ривиера: луксозният туризъм във възход


Приносът на Атинската ривиера за стартирането на динамиката на развитие на целия регион Атика ще бъде подчертан от лектори за развитието на туризма на форума, който се провежда в столицата на Гърция.

Както отбеляза Александрос Тантос, назначен консултант на SETE, броят на нощувките в хотелите в Атина се е увеличил с 26% през 2023 г. в сравнение с 2022 г., а финансовите приходи от своя страна са се увеличили с 30%. Тези постижения правят региона на Атина най-динамичния в Гърция, а приносът на Атинската Ривиера за това развитие е решаващ.

Евгениос Василикос, генерален секретар на Съюза на хотелиерите на Атика и Аргосароника, отбеляза, че „Модернизацията на крайбрежните хотели постави Атина на глобалната туристическа карта.“ Той също така цитира пропуски в обществената инфраструктура, която според него не може да се справи с настоящото бреме. „Боклукът и трафикът са два неотложни проблема, които трябва да бъдат разгледани“, каза г-н Василикос.

Забележителност за Атинската ривиера е културният център на Фондация Ставрос Ниархос в делтата на Фалиро, който би могъл да бъде емблематична забележителност на Атина, както посочва директорът Ели Андриопулу.

Целта беше и остава насърчаване на културата и връзките с местната общност, следвайки пътя на устойчивия туризъм. През 2023 г. Културният център на Фондация Ставрос Ниархос получи 3 милиона посетители и бяха реализирани 3000 безплатни събития и дейности за целия свят. Междувременно Ян Жилет, генерален мениджър на One&Only Aesthesis, се фокусира върху елитен туризъмкоето според него е нараснало значително през последните години, тъй като е имало толкова голямо търсене за него.

Заместник-министърът на туризма Елена Рапти в изказването си акцентира върху новата стратегия за гръцкия туризъм, която според нея включва подробен план за действие с мерки, които ще допринесат за разширяване на туристическите дейности в цялата страна и след пиковите туристически месеци.

Фокусирайки се върху действията, които допринасят за повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт на страната, г-жа Рапти отбеляза: „На здравен туризъм 21,7 милиона евро са отпуснати от Фонда за възстановяване и устойчивост. Използват се ресурси на TAA на обща стойност 8,1 милиона евро водолазен туризъм. За развитие риболовен туризъм вече има меморандум за сътрудничество между Министерството на туризма и Министерството на развитието на селските райони и храните. С цел развитие и популяризиране религиозен и поклоннически туризъм беше подписан съвместен меморандум за сътрудничество. За развитие спортен туризъм/туризъм на открито/отдих на открито създава се необходимата законодателна и нормативна база. За повишаване на осведомеността за агротуризъм и кулинария страни са осигурени действия в размер на 10 милиона евро. За развитие планински туризъм са предвидени проекти на обща стойност 59,4 млн. евро„.Source link

Verified by MonsterInsights