22/07/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

Сравнение на Гърция с други страни от ЕС: ниво на цените


Най-скъпата страна за млечни продукти (мляко, сирене и яйца) през 2023 г. е Гърция.

Според данни за нивото на цените на основните стоки и услуги, публикувани от Евростат, у нас най-високи са цените в категорията млечни продукти – 38% спрямо средните за страната ЕСвъпреки усилията на правителството.

Цените на други основни хранителни продукти, като масла и мазнини, хляб и зърнени храни, също са по-високи от средните за ЕС в Гърция. За дребни стоки като напр алкохолни напиткистраната ни е с 51% по-висока от средната за ЕС, което не е изненадващо, тъй като се дължи на винаги високото им данъчно облагане. Цигари и тютюневи изделия продавани в Гърция на относително ниски цени (27,1% под средните за ЕС). Страната ни остава една от най-скъпите страни в сферата на телекомуникациите, но има по-ниски цени на услугите в здравеопазването и образованието.

В класацията е Гърция четвъртата най-скъпа страна в категорията масла и мазнини с цени с 26,3% над средните за ЕС. Потребителите в Гърция плащат повече за хляб от средното за ЕС. Цените в Гърция през 2023 г. на месото (с 6,3%) и плодовете и зеленчуците (14,1%) се установяват на под средното за Европа.

Големи разлики се наблюдават в цените на телекомуникационните услуги в Гърция, които са с 48,6% по-високи от средните за Европа, като страната ни се нарежда на второ място след Белгия. От друга страна цените на транспортните услуги са с 14.7% по-ниски от средните за Европа. Храната и настаняването остават сравнително по-евтиниа през 2023 г. цените на енергията също са по-евтини – със 7% спрямо средните за Европа.

Ценови нива на храни, напитки и тютюневи изделия варират значително в страни членки на ЕС. През 2023 г. цените на храните и безалкохолните напитки в Люксембург са били с 19% над средните за ЕС, докато в Румъния са били с 26% под средните за ЕС.

Безалкохолните напитки са по-скъпи в Латвия, с 42% над средното за ЕС, и най-малко в Италия, с 18% под средното за ЕС.

Цената на алкохола във Финландия е със 102% над средната за ЕС, докато в Австрия е със 17% под средната за ЕС. При тютюна най-високи са цените в Ирландия (158% над средното за ЕС), а най-ниски са регистрирани в България (51% под).

Най-високите цени на олиото и мазнините се наблюдават в Швейцария. Норвегия има най-високо ценово ниво за плодове, зеленчуци и картофи, а Дания има най-високо ценово ниво за други хранителни продукти. Северна Македония има най-ниските нива на цените на олиото и мазнините, докато Турция е най-евтината страна за плодове, зеленчуци, картофи и други хранителни продукти.

Сред страните членки на ЕС Малта е най-скъпата страна за масла и мазнини, Люксембург за плодове, зеленчуци и картофи и Дания за други хранителни продукти. Полша е най-евтината страна за масла и мазнини, Румъния за плодове, зеленчуци, картофи и други хранителни продукти.Source link

Verified by MonsterInsights