24/06/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

топлина

1 min read

Залите на изпитните центрове сред необичайна жега приличат на нажежени „пещи“. Днешната изпитна среда е изключително предизвикателна. Непоносимата жега в...

Verified by MonsterInsights