12/07/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

цветни тарифи

1 min read

Игрите на правителството с "цветните" тарифи на електроенергията са предназначени да прехвърлят отговорността върху плещите на гражданите за безумните сметки,...

Verified by MonsterInsights