17/04/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

програма "Ремонт – отдаване под наем": критерии и условия, кои са бенефициентите


програма „Ремонт – отдаване под наем“ има за цел да пусне на пазара приблизително 12 500 затворени имота, след като техните собственици получат съответна субсидия за обновяване и подобрения на енергийната ефективност.

Новата програма ще помогне на хиляди собственици на по-стари къщи и апартаменти да ги надстроят и обновят, за да станат годни за ползване, стига да ги отдават под наем за поне три години.

Критерии и условия

Според ресорните министерства около 12 500 празни жилищни помещения могат да се възползват от програмата при условие, че собствениците им изпълнят необходимите процедури. По-специално, държавната субсидия е 40% от разходите за работа и материали, и максималният размер на субсидията е 10 000 евро.

Жилищните помещения (къщи, апартаменти) не могат да бъдат по-големи от 100 m2 и трябва да се намират в ж.к. Задължително условие е цялата работа и материали да бъдат закупени с редовни фактури, които след това трябва да бъдат изпратени по електронен път, за да се избегне укриването на данъци. Ако някой си ремонтира имота на черно и без касови бележки, няма да може да получи субсидията.

В същото време, след извършване на ремонт, собственикът на жилището трябва наемат имота за три годиникато за доказване на това, при подаване на фактури за субсидията, е необходимо да предостави електронен договор за наем, потвърждаващ, че вече е намерил лице или хора, които да наемат къщата.

Кой е бенефициентът по програма „Обновяване – Наем“?

Що се отнася до бенефициентите, те са собственици или ползватели на недвижими имоти с жилищно предназначение, при условие че:

  1. притежават собственост или ползване на имота над 50%,
  2. имотът е с площ до сто квадратни метра и се намира в ж.к.
  3. имат годишен семеен облагаем доход, действителен или условен, който не надвишава четиридесет хиляди (40 000) евро, и притежават недвижимо имущество, чиято обща стойност не надвишава триста хиляди (300 000) евро,
  4. имотът не е деклариран като основно жилище, като имот под наем и като празно място във формуляр Е2 към данъчната декларация за доходите за последните три години;
  5. не са получавали субсидирана програма за пестене на енергия или реновиране на имот, който притежават през последните пет (5) години и не са участвали в субсидирана програма за пестене на енергия за нито един от техните имоти.

Струва си да се отбележи, че ако един апартамент или къща е бил в необитаемо състояние в продължение на много години, а сега говорим за такива жилищни помещения, 10 хиляди евро най-вероятно няма да са достатъчни за плащане на материали и строители за работа, като се има предвид, че “бял” характер на плащанията и ДДС 24% за работа. Освен това парите ще трябва да бъдат изплатени веднага, а субсидията, както е обичайно в Гърция, може да бъде изплатена по-късно, понякога значително по-късно.Source link

Verified by MonsterInsights